Kierkegaard siger

Når jeg hører nogen sukke, “livet er så hårdt”, fristes jeg altid til at spørge: ”Sammenlignet med hvad?

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.

Livet er ikke et problem der skal løses, men en virkelighed der skal opleves.’

Angsten er frihedens svimmelhed.

Glem ikke at elske dig selv.

At turde, er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at turde, er at miste sig selv.

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det

Skriv et svar