Om mig

Mit navn er Marianne Thyklint. Astrologisk er jeg krebs og ild-hest. Personligt er jeg kreativ og finder fred ved havet. Jeg er født i 1966 og er mor til 3. 

Jeg har været på en lang rejse og rejser stadig. De destinationer jeg har valgt på min rejse er valgt mere eller mindre bevidst. Nogle gange har den valgte rute ført mig af veje med mange sten, der er huller som jeg falder i igen og igen og andre gange er der vind i sejlene og livet føles let. Der har været steder på rejsen med hindringer så store at jeg har måtte stoppe op.

Rejsen og mine rejseguides har gjort mig mere bevidst. Det betyder ikke at jeg undgår stenene ej heller hullerne, men jeg finder hurtigere tilbage på de mere fremkommelige ruter igen.

Jeg har mærket hvordan det er at fare vild og miste evnen til selv at finde vej. Jeg har mærket sammenhængen mellem krop, sind og sjæld og hvordan kroppen er særlig virksom når kontakten til mig selv genskabes.

Min erfaring fra livet og den faglige erfaring jeg får gennem uddannelse er i dag byggestenen for mit liv og mit arbejde med andre mennesker.

Jeg brænder for:

  • At skabe rum hvor hele dig er i fokus
  • At skabe en tryg relation hvori du kan blive set
  • At helbrede gamle sår og traumer
  • At gå på opdagelse i de valgte strategier
  • At frisætte det liv som er holdt tilbage
  • At skabe bevægelse og bevidsthed med øje for hvad der er sandt
  • At Transformere og Integrere 

Min egen personlige udviklingsrejse har særlig været inspireret af læring gennem kroppen, kundalini yoga og åndedrættet. delpersonligheder, The Work af Byron Katie, Enneagrammet, Skyggearbejde, forstå din vrede, meditation, EFT, positiv psykologi og Indre barn arbejde. Det blot for at nævne nogle af de inspirerende veje til at skabe et liv i balance. Kropsterapien er både kronen på værket og fundamentet, og her ligger mulighed for indsigter og forløsninger, som kun opnås via kroppen.

Filosofi

Der er i dag en mere og mere udbredt opfattelse af, at vores krop og psyke hænger sammen som en helhed. Og det er netop i denne opfattelse, kropsterapien tager sit udgangspunkt . Alt hvad vi oplever, både positivt og negativt, lagres i vores krop på forskellig vis.

Oplevelser, erfaringer og følelser.

Fokus i kropsterapi ligger på at løse årsagerne og ikke blot behandle symptomerne. Kropsterapi arbejdet tager afsæt i tesen, at årsagen til smerten ikke nødvendigvis sidder samme sted som selve smerten.

Kropsterapi styrker kroppen til at kunne restituere og dermed helbrede sig selv. Behandlingen er medicinfri, foregår på en briks og kræver ikke lange forløb med genoptræning eller psykologisk samtale.

Kropsterapi forener krop og sind gennem et holistisk syn på mennesket – men er på ingen måde mystisk.

Vision

Jeg ønsker at støtte mennesker, familier og organisationer til bevægelse der øger glæden og balancere på en effektiv, dynamisk og målbar måde. Bidrage til bevægelse og trivsel, åndeligt, mentalt og fysisk hos voksne som hos børn og unge.
Jeg tror på at indsigt skaber udsyn, men kun handling skaber forvandling. Jeg foretrækker at arbejde forebyggende. Kropsterapien åbner muligheden for at behandle også når forebyggelse ikke har været en mulighed. Effektiv kommunikation, er når afsender sikre at budskabet er hørt, forstået og accepteret, der er en grad af gennemsigtighed mellem afsender og modtager, som styrker forståelsen og begge parter er bevidst om ansvaret. Mange vil gerne udvikling og de fleste har modstand på forandringer, muligvis fordi forandring ofte igangsættes udefra og reel forandring starter indefra.

Etik

Jeg arbejder indenfor de etiske regelsæt som er udtrykt både i den internationel coach forening (ICF), Dansk Behandlerforbund og FaDP (Foreningen af Danske Psykoterapeuter).
Her fremhæver jeg de for mig 3 vigtigste.
1) Du bliver mødt i et fortroligt rum, jeg har tavshedspligt som også er gældende under min supervision. Dog ikke hvis det kan være til fare eller skade for nogen.
2) Mit fokus er at støtte dit ønske om udvikling, fysisk og psykisk sundhed.
3) Jeg indhenter ikke ej heller udlevere oplysninger, herunder, evt. optagelse af session uden forudgående accept fra klienten.