Personligt lederskab

Et vigtigt element i personligt lederskab er bevidstheden om hvad styres jeg af. Er det en bevægelse som starter indefra og ud eller omvendt.

I mangel af personligt lederskab lader jeg mig styre af andre altså udefra og ind. Jeg træffer valg og lever mit liv med afsæt i hvad autoriteter eller bare andre mener. Med det kompas er der risiko for at jeg opbygger en skjult modstand fordi det jeg navigere efter ikke er mine egne værdier men noget kulturrelt eller autoritært som jeg vælger at tilpasse mig. En anden reaktion kan være jeg bliver rebelsk når jeg lader mig styre af andre. Og med den reaktion viser jeg en synlig modvilje. Uanset om jeg tilpasser mig eller jeg bliver rebelsk opleves situationen som en straf fordi den ikke er i overensstemmelse med mine værdier. Der er en tildens til at jeg træder ind i enten offer eller bøddel rollen (se særligt indlæg om drama trekanten) og fralægger mig ansvaret for situationen. Det der sker for mig i mine relationer når jeg styres udefra og ind bliver let til et spil og jeg bliver afhængig af accept fra andre for at føle mig OK.

Navigere jeg til gengæld indefra og ud oplever jeg en følelse af frihed. Der opstår situationer hvor jeg er uenig i det som foregår men jeg acceptere det og træffer beslutningen om at det kan jeg godt leve med og det føles rigtigt. I andre situationer hvor jeg ikke er enig og ikke kan acceptere det, tager jeg konsekvensen af det og enten fjerner mig fra situationen eller ændre på situationen. Det vil sige jeg har et valg og jeg tager konsekvensen. Jeg oplever at det er mit ansvar og at jeg kan påvirke min andel af situationen. Det der udspiller sig i mit liv bliver på den måde autentisk og jeg vælger på baggrund af mine værdier uafhængig af hvad andre gør og mener.

Det er personligt lederskab når vi navigere indefra og ud. Jeg mærker hvad jeg føler og respektere mine værdier. Jeg kan påvirke den verden, der er omkring mig.

Skriv et svar